گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

بختیار وهابزاده : سوال ایشاره سی

+0 به ین


حقیقت همیشه دوغدو سوالدان ( حقیقت همیشه از سوال بوجود میاید)

درینه آپاریر سوال هرکسی (هر فردی را سوال به اوج میبرد) 

قریبه زماندیر... ائله بیل دیلدن ( زمانه غریبی است ... مثل اینکه از گفتار)...

هاراسا قووولوب سوال جمله سی ( به دور انداخته شده جمله ی سوالی)

نوقطه لر ، ویرگول لار نه قدر دئسن (نقطه ها و ویرگول ها هرچه قدر بخواهی هست )

ساختا ندالارلا دولوب کیتابلار (از علامت نداهای الکی کتابها پر شده است )

هر شئیی بیلیریک سانکی دونندن ( گویا همه چیز را میدانیم از قبل)

آرتیق سوال لارا نه احتیاج وار( دیگر به سوال ها چه احتیاج)

سوال سیز کور اولار گئرچکین گوزو (بدون سئوال چشم حقیقت کور میشود)

یاشامیر، دولانیر سوال سیز اینسان ( زندگی نمیکند ، یکجوری عمر میگذراند ، انسان)

منه سوال وئرین ، سوالین ئوزو ( از من سوال بپرسید، چونکه خود سوال)

گیرر حقیقتین داش قاپسیندان (داخل دروازه سنگی حقایق میشود)