گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

اسكو:

+0 به ین

شهر اسكو از شمال به تبریز و آذرشهر ازجنوب به آذرشهر  و مراغه و از غرب به ممقان

و ایلخچی و ساحل شرقی دریاچه ارومیه و از مشرق به روستاهای حومه ی بریز محدود است.

اسكو ازقدیمی ترین بخش های تبریز و آذربایجان است. اولین وقدیمی ترین مأخذی كه نام اسكو

در آن یاد شده كتیبه شمسی آداد یا شامسی آداد پادشاه آشور می باشد كه در 811تا824 قبل از

میلاد در لشكركشی به جنوب دریاچه ارومیه از قلعه سه كوه آویزان ( اوشكایا ) از آسمان نام

برده است و سند دو كتیبه آرگیشتی اول یكی از پادشاهان اورارتو است كه در سالهای

773-799 قبل از میلاد در یك سنگ نبشته هنگام یورش به جنوب دریاچه ارومیه از دستگیری

وا لی سرزمین اوشكایا سخن به میان می آورد.و سومین منبع، كتیبه سارگون دوم یكی از

پادشاهان آشور (نینوا) است كه در 714 سال قبل از میلاد در جنگ كوهستان او آئوش

(سهند) از فتح قله اوشكایا 115 دهكده اطراف آن كه طعمه حریق نموده و همه را ویران كرده ،

یاد شده است. معنی تركیب اوشكایا : اوش (اوچ-عدد3) و كایا (قایا) یعنی تخته سنگ بزرگ ،

در حقیقت قلعه ای كه بر بالای كوهی كه سه سخره بزرگ داشته بود ، اطلاق می گردیده است.