گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

هشدار به محققین و حقوقدانان هویت طلب آذربایجانی !

+0 به ین

سایت مجعول آذریها( ضدهویت آذربایجان)  منتسب به پان ارمنیهاوپانکوردیسم ، مذبوحانه سعی دارد با بوق کردن کتاب یک ارمنی بانام ایساک یونانسیان تاریخ قره باغ وآذربایجان را زیر سئوال ببرد!

 

سرویس اجتماعی وسیاسی چیچست نیوز: سایت مجعول آذریها( ضدهویت آذربایجان)  ا منتسب به پان ارمنیهاوپانکوردیسم ، مذبوحانه سعی دارد  با بوق کردن کتاب یک ارمنی بانام  ایساک یونانسیان  تاریخ قره باغ وآذربایجان را زیر سئوال ببرد!

 

فعالان مدنی باید کار فعالیت سایت مجعول آذریها را یکسره کنند وتکلیف این سایت نفرت پراکن وتحریفگررا روشن کنند.  

 

محققین ،تاریخدانان وحقوقدانان  هویت طلب آذربایجانی  می بایست درپاسخ به تحلیلهای مجعول وتحریفی این سایت همواره بهوش باشند.

 

محققین سریعا بررسی نمایند کتابی که توسط  ایساک یونانسیان در نشر هزار کرمان، در ١۵۰۰ نسخه و ٣٩٩ صفحه ،به صورت رنگی به چاپ رسانده مطالعه وپاسخهای درخوررا به تحریفگران تاریخ آذربایجان بدهند.

 

گفتنی است یونانسیان  نویسنده ارمنی است که هرگز قتل عام قره باغ آذربایجان  توسط دولت متجاوز ارمنستان را محکوم ننموده ودردفاع از دولت نامشروع ومتجاوزارمنستان مقالات وسخنرانیهایی را آزادانه دربرخی سایتهای معبوم الحال ووابسته به پان ایرانیستها ایرادنموده است.

سایتهای ایسکانیوز وایرانچهر، باشگاه خبرنگاران جوان ازجمله سایتهایی هستندکه کتب انتشاری وسخنرانی های  این نویسندوابسته به دولت ارمنستان را دربوق میگذارند . 

 

لینک سایت [اینجا   ] وروزنامه آلیک که به زبانی ارمنی وفارسی منتشرمیشود از دهه هفتاد زمان رفسنجانی  فعالیت داشته ودرسال ۱۳۹۰ رسما منتشرمیشود :

 

ازکتب چاپ شده یونانسیان درایران!:

 کتاب نسل کشی ارمنیان، ریشه ها و پیامدها (۱۹۱۵-۱۹۲۳م) به کوشش ایساک یونانسیان
آردینی اوخو