گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

دکتر طاهر نصیری :فرق حکومت فارس با زبان فارس

+0 به ین

یکی از اشتباهات عجیب در میان نویسنده های بی دقت و بی ملاحظه  ما عدم درک تفاوت حکومت فارس با زبان فارس و یا خط نوشتاری و زبان مادری است. این دو به یک معنا نیستند. اینکه اعراب به مدت 700 سال تا زمان هلاکوخان بر ایران حکومت کرده اند، به معنای این نیست که ایران عربستان است. اینکه پرشین ها مدتی در  سغد  و آذربایجان یا ارمنستان   حکومت کرده اند به معنای این نیست که آنها فارس هستند.  میکائیل آتالیاتس مورخ برجسته بیزانس در اوایل قرن 11 میلادی،  ایران را ترکستان نامیده است. این به معنای حاکمیت ترکان  بر پرشین ها است.  میکائیل آتالیاتس می نویسد: 
While the emperor was spending his time in this way, the Persians, who are now called Turks, secretly attacked  
زمانیکه امپراطور وقت خود را چنین(به خوشگذرانی) صرف می کرد، پرشین ها، که حال ترک نامیده می شوند،  به صورت پنهانی یورش بردند

 

میکائیل آتالیاتس، فرمانده نظامی سلجوق های ترک را که در ترکیه به سال 1070 میلادی دستگیر شده بود، از نسل و نژاد سکاهای کهن نامیده است. گزارش های میکائیل آتالیاتس از سلجوقیان بسیار زنده است. چون خودش شاهد تمام ماجراها و رویدادها در آن دوران است. بسیار عجیب است که در ایران نام او شناخته شده نیست. میکائیل آتالیاتس می نویسد:
For the man who appeared before them was young but almost a pigmy in height, and his face was that of a skythian and ugly because this people are of skythian  ancestry  and have inherited their depravity and deformity 
مردی که (فرمانده اسیر سلجوق ها) در مقابل آنها ظاهر شد یک مرد جوان اما تقریبا کوتاه قد بود و صورتش شبیه سکاها  و زشت بود. چون این مردم (سلجوقیان) آبا و اجدادشان سکاها هستند و فساد و زشتی آنها را به ارث برده اند